Technology Project Manager

Miejsce pracy:
Bielany Wrocławskie

Czym zajmuje się osoba na tym stanowisku?

·      kompleksowe zarządzanie projektem:

      -analiza założeń projektowych i wsparcie w ocenie wykonalności projektów,

      -zebranie i opracowanie danych niezbędnych do realizacji projektów,

      -zarządzanie budżetem projektu,

      -tworzenie harmonogramu prac, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, raportowanie,

      -aktywny udział w poszczególnych etapach projektu (definiowanie, realizacja, wdrożenie,        testy,uruchomienie, walidacja),

      -zapewnienie komunikacji w ramach prowadzonych projektów;

·     wsparcie w efektywnym wykorzystywaniu zasobów produkcyjnych poprzez inicjowanie       oraz udział w projektach usprawniających i doskonalących procesy technologiczne;

·     współpraca z pozostałymi działami w organizacji (m. in. Sprzedaż, Produkcja, Inżynieria       Produkcji, Inżynieria(R&D), Jakość, Utrzymanie Ruchu).

 

Jakie są nasze oczekiwania? 

·     Min. 2 lata doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych i uruchamianiu nowych       procesów technologicznych – atutem będą centra obróbcze i maszyny CNC;

·     Wykształcenie techniczne;

·     Wiedza oraz praktyka w obszarze zarządzania projektami;

·     Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację;

·     Wysokie umiejętności analityczne, a także planowania i ustalania priorytetów;

·     Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych;

·     Umiejętność czytania rysunków i schematów technicznych;

·     Znajomość programów inżynierskich,np. AutoCAD.

 

Co oferujemy?

·      możliwości rozwoju i doskonalenia nowych kompetencji i umiejętności,

·      doskonalenie znajomości narzędzi oraz systemów wspierających procesy        produkcyjne,

·      zdobywanie nowego doświadczenia zawodowego.