Technical Manager

Miejsce pracy:
Bielany Wrocławskie

Zakres odpowiedzialności

·     zarządzanie działem technicznym (zespół ponad 20 inżynierów)

·     rozwój pracowników, technologii i procesów, w celu osiągania doskonałości operacyjnej,

·     zapewnienie w organizacji aktualnej wiedzy na temat dostępnych technologii, w szczególności w zakresie obróbki mechanicznej oraz montażu,

·     organizacja partnerskiej współpracy z innymi zespołami (w szczególności z Produckją, Jakością, Inżynieringiem i Product Application Engineering) w zakresie ciągłego rozwoju i doskonalenia produktów i procesów,

·     zapewnienie rozwoju i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zmianą techniczną oraz uruchamianie nowych możliwości produkcyjnych,

·     planowanie oraz nadzór nad realizacją budżetu technologii wytwarzania (Opex i Capex),

·     przygotowywanie rocznych planów inwestycji oraz nadzór finansowy oraz techniczny nad projektami technologicznymi,

·     koordynacja współpracy z globalnymi dostawcami oprzyrządowania produkcyjnego,

·     merytoryczny nadzór nad dokumentacją techniczną i technologiczną.  

Nasze oczekiwania

·      wykształcenie wyższe techniczne

·      min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w szczególności w kierowaniu i zarządzaniu wielodyscyplinarnym zespołem inżynierów,

·      praktyczna znajomość technologii procesów wytwarzania, w szczególności: procesów CNC, montażu, procesów elektrotechnicznych,

·      doświadczenie i osiągnięcia w zakresie opracowywania oraz wdrażania nowych procesów produkcyjnych i nowych produktów,

·      zorientowanie w najnowszych technologiach produkcyjnych,

·      praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami,

·      bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

·      umiejętność organizowania pracy i ustalania priorytetów oraz zarządzania czasem własnym oraz zespołu,

·      wysokie umiejętności analityczne.