Occupational Safety and Fire Protection Specialist

Miejsce pracy:
Tuchom

Danfoss oferuje ciekawe i pełne wyzwań stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie o skandynawskiej kulturze organizacyjnej. Jeżeli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, to masz niepowtarzalną okazję dołączyć do zespołu w Tuchomiu (koło Gdańska) jako Occupational Safety and Fire Protection Specialist.

Zakres zadań:

Pełnienie roli służby BHP oraz p.poż zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi

Budowanie kultury BHP oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w organizacji

Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do eliminacji zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa pracy

Prowadzenie audytów wewnętrznych kontrolujących warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych

Proaktywne wsparcie w tworzeniu instrukcji pracy z zakresu BHP oraz przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka zawodowego

Prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy wśród pracowników oraz przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień z zakresu BHP

Współpraca z kierownikami działów (głównie produkcji), udział w codziennych spotkaniach – bieżące doradztwo w zakresie BHP

Analiza wyników BHP (KPI) – szukanie trendów, raportowanie, koordynacja prowadzonych przez kierowników działów analiz, doradztwo i nadzorowanie wdrażania działań korygujących

Nasze wymagania:

Wykształcenie wyższe z zakresu BHP lub studia podyplomowe BHP

Doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora/Specjalisty ds. BHP min. 5 lat

Doświadczenie w tworzeniu polityk, procesów, programów i planów działania związanych z BHP, Ochroną Środowiska i PPOŻ

Znajomość norm ISO 45001 i 14001,

Biegła znajomość języka angielskiego

Umiejętność prowadzenia analiz, wyciągania wniosków, znajdowania trendów, proponowania rozwiązań i usprawnień

Znajomość narządzi analizy i rozwiązywania problemów (8D, 5why)

Wysokie umiejętności komunikacyjne, budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Kreatywność, samodzielność i myślenie procesowe

Umiejętność radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocześnie

Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001 i 14001 (mile widziany).